David Civit FerraroDavid Civit Ferraro va néixer un 22 d'abril de l'any 1964, diplomat en Ciències Econòmiques i Empresarials i Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses.

En l'actualitat compagina la gestió de la societat amb la labor docent en la Universitat Oberta de Catalunya en l'Assignatura d'Iniciativa Emprenedora.

Així mateix desenvolupa activitat en els mitjans de comunicació mitjançant la col·laboració amb emissores locals en la tasca de difusió de l'economia, estant implicat en l'actualitat en el desenvolupament de la promoció de la cultura empresarial i d'empresa mitjançant la creació d'una entitat sense ànim de lucre per al desenvolupament de nova activitat econòmica.


Presentació


Entrevista a David Civit Ferraro, Responsable de la Societat

Pregunta: Quina és la seva opinió sobre la situació de l'activitat emprenedora en l'actualitat?

Resposta: La situació actual és confusa i difícil, contradictòria, m'explicaré; en primer lloc ens trobem en una societat econòmica globalitzada, allunyada per tant d'aquella situació en què poc es movia. La globalització planteja un problema afegit a l'emprenedor, apareixen unes noves barreres d'entrada globals, és a dir no podem competir amb determinats productes a causa de la inexistència de sistemes de protecció social dels països competidors. La globalització en aquest sentit està provocant una forta pèrdua de competitivitat de l'economia dels països del primer món, i en particular dels països amb majors índexs de l'estat del benestar, i entre ells als quals en els últims anys ja havien perdut competitivitat.

 

Pregunta: Quin ha de ser el paper de les Administracions Públiques en l'àmbit de l'activitat emprenedora?

Resposta: El paper de l'administració pública ha de ser reforçar el paper de l'activitat emprenedora deixant de considerar als mateixos com a presumptes criminals. L'estigma en un país com Espanya del paper de la persona emprenedora com aprofitats o persones insolidàries ha d'acabar. L'hi diré clarament, si aquest país té alguna opció de futur (i no té massa) serà per l'existència de gent que menyspreant l'entorn, que és profundament hostil, s'embarquin en la creació d'empreses, és a dir activitat econòmica i per tant la creació d'ocupació.

 

Pregunta: I quin és el paper d'una entitat com vostès en l'actualitat?

Resposta: A veure, està és una bona pregunta que requereix una resposta encertada. En primer lloc partim d'una situació profundament complexa, la persona emprenedora (es fixarà que fujo de parlar d'empresaris ja que ho considero un terme del passat) es troba sola contra múltiples enemics, l'Administració a tots els nivells (Administració Tributària, Laboral, Autonòmica, Municipal), emmalalteix moltes vegades de la formació adequada en totes les disciplines. En aquest sentit l'entitat assessoradora ja no serà mai (o no hauria de ser) un mer omplidor de papers, si no que, mitjançant un servei basat en l'empatia i la confiança hauríem de convertir-nos en una part fonamental de la persona emprenedora com a recolçament en l'ambient hostil.

 

Pregunta: I quin és el futur de l'activitat emprenedora i de les entitats com vostès?

Resposta: Dependrà que l'Administració prengui les mesures justes i entengui la gravetat de la situació actual, l'activitat emprenedora ha de ser una activitat lloada i des de l'ensenyament mitjà promogut pels poders públics, el nostre país, ja sigui a nivell europeu, espanyol o català dependrà que l'activitat emprenedora pugui iniciar l'activitat de forma ràpida i amb seguretat jurídica. En aquest sentit i a nivell d'anècdota li expliqués una cosa, de vegades l'administració tributària actua d'una forma incorrecta i faltant al respecte a l'Obligat Tributari dient coses com per exemple “doncs si no vol problemes amb nosaltres treballi vostè per compte d'altres”, aquestes conductes han de considerar-se com molt greus i haurien de finalitzar amb expedients oberts amb conseqüències sobre la persona que hagi realitzat tan abjectes qualificatius.

 


 
© Agesem Assessorament i Gestió Empresarial SL