Avis Legal


INFORMACIÓ LEGAL, ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

El present Avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. A continuació s'exposen les dades identificatives:

AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, és una Assessoria que presta serveis d'assessorament fiscal, econòmic i laboral.

El domini d'Internet www.agesem.net, és propietat de AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, amb CIF B-59390641 que té el seu domicili en Carrer Sant Antoni Mª Claret nº 124, ent 2a, 08025, Barcelona, telèfon 93 450 30 35, fax 93 450 48 74 i correu electrònic agesem@agesem.net.

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30314, Foli 148, Full nº B-170.295.

CONDICIONS DEL LLOC WEB

L'accés al lloc web www.agesem.net, concedeix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari, de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal.

El contingut del present avís legal pot sofrir modificacions, pel que la seva acceptació per part de l'usuari serà respecte de l'Avís Legal publicat per AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, en el moment en què l'usuari accedeixi al lloc web, haurà de llegir atentament el present Avís Legal i la Política de Privacitat.

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L'usuari es compromet a fer ús dels serveis i utilitats que ofereix AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, a través del lloc web www.agesem.net, de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'accés a la informació i utilitats del lloc web no exigeix una prèvia subscripció o registre d'usuari.

Actualment al lloc web hi ha la possibilitat d'enviar la seva consulta a través del correu de contacte de la Gestoria, agesem@agesem.net. Les dades personals que s'enviïn de forma voluntària per l'usuari de la web, seran enviades comptant amb el consentiment exprés d'aquest, coneixent la finalitat del tractament per part del responsable dels fitxers AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL

Les dades que siguin recollides pel responsable a través del correu electrònic situat a la web, seran utilitzades amb la finalitat de poder contestar i gestionar les seves peticions i / o consultes.

Així mateix la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a AGESEM, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic agesem@agesem.net, manifestant la seva voluntat.

AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, no transmet, ven, transfereix ni revela les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, llevat dels casos següents: que sigui requerit per llei; que sigui necessari a efectes contractuals; o que hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L'usuari s'haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de forma que correspongui, en cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l'usuari es realitzarà per AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials, signes distintius, serveis, continguts i informacions de qualsevol classe que apareixen en aquest lloc web són propietat de AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, en conseqüència no podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transformats o modificats sense l'autorització expressa dels responsables de la mercantil.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS I GARANTIES

El present Avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. S'informa dels següents punts:

AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, exclou amb tota l'extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web i / o utilització de les informacions contingudes en la mateixa.

El contingut de la pàgina web, és merament informatiu sense que pugui ser utilitzat amb un altre objecte que la descripció d'àrees de serveis professionals que AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL exerceix. Cap responsabilitat podrà ser reclamada pels continguts de la present pàgina Web al ser únicament informatius i no vinculants.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

La Legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquest lloc web susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 


 
© Agesem Assessorament i Gestió Empresarial SL